Derains & Gharavi International

حکميت

داوری چیست؟

داوری روشی استاندارد برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی شده است.  داوری بر شبکه ای از معاهدات بین‌المللی از قبیل کنوانسیون نیویورک  1958  استوار است که اجرای رأی داوری در سراسر جهان را تسهیل می‌بخشد.

موفقیت قانون نمونه کميسيون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (انسيترال) [UNCITRAL] موجب پذیرفته شدن قوانین داوری مدرن و مطلوب از سوی دولت‌ها و نیز توسعه بین‌المللی داوری شده است. علاوه بر این، دولت‌ها می‌توانند از طریق مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) که زیر نظر بانک جهانی فعالیت دارد، نهادی بی طرف را جهت حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری‌های خارجی شرکت‌ها در اختیار آن‌ها قرار دهند.

کارکرد حرفه ای نهادهای پیشتاز داوری، از قبیل اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و وجود بالفعل  رویه  داوری ، رجوع به داوری را آسان‌تر و کارآمدتر ساخته است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نهادهای داوری، لطفاً بر روی موارد درج شده در زیر کلیک کنید حکميت/پیوندها.