Derains & Gharavi International

Arbitrage

Wat is arbitrage?

Arbitrage is de standaard geworden voor het oplossen van internationale handels- en investeringsgeschillen. Geschillenbeslechting door middel van internationale arbitrage wordt gefaciliteerd door een aantal internationale verdragen, zoals het Verdrag van New York van 1958, dat ziet op de erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in internationaal verband.

Het werk van de United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) heeft ertoe geleid dat talloze Staten moderne en gunstige arbitragewetgeving hebben aangenomen en heeft tevens een belangrijke ontwikkeling van de internationale arbitrage bewerkstelligd. Daarnaast biedt het International Centre for Settlement of Investement Dispute (ICSID), dat opereert onder de auspiciën van de Wereldbank, Staten en bedrijven een neutraal forum waar geschillen voortvloeiend uit buitenlandse investeringen kunnen worden beslecht.

Voorts maakt ook de professionaliteit van gerenommeerde arbitrage-instituten, zoals de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), alsmede het bestaan van arbitrale jurisprudentie, de toegang tot arbitrage eenvoudiger en efficiënter.

Voor meer informatie over de verschillende arbitrage-instituten, kunt u klikken op de onderstaande LINKS.